Zoveel meer dan gewoon een school

 

 

Aansluitend en passend bij ons verlangen en onze intentie hebben we een platform gecreëerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Met maximaal 15 kinderen per groep.

 

Een school voor kinderen van ouders die vanuit openheid zich verbonden voelen met ons verlangen en onze intentie; want:

"happy kids, happy parents, happy planet"... 

Kinderen van ouders die op hun eigen weg telkens weer durven kiezen te vertrouwen in de weg van hun kind(eren). Ben jij die ouder?

 

 

Uitgangspunten voor deze nieuwe transformerende vorm van ontwikkelen naar flow en bliss:

 

 • Er vindt steeds vernieuwing plaats.

 • Dit alles gebeurt door ervaren, bewegen, spelen in de natuur en met creativiteit en cultuur. Op verschillende locaties voor afwisselende stimulans van de omgeving.

 • Een gevarieerd aanbod van werkvormen en verschillende begeleiders.

 • Creatief bezig zijn, museumbezoek, buitenspelen, met de computer omgaan, yoga, sporten, visualiseren, communiceren met het onderbewuste, schrijven, lezen, rekenen, etc.

 • Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen wijsheid en informatie te delen en samen te innoveren met behoud van overvloed in zichzelf, vanuit keuzevrijheid in wat zij denken en voelen. Wanneer zij keuzes maken, leren ze van de effecten die volgen op hun keuzes. Dit bereidt hen optimaal voor om op hun eigen kompas te vertrouwen (ook op latere leeftijd).

 • We zien de kinderen als creators van hun eigen werkelijkheid en we behandelen en stimuleren ze ook als zodanig. Hiervoor formuleren de kinderen hun eigen doelen. Vanuit intrinsieke motivatie wil het kind zijn eigen doelen te behalen. Het ene kind kan het fijn vinden om te plannen en het andere kind volgt alleen de flow. Het gebruik van een eigen tablet geeft het kind de mogelijkheid om onderdelen direct te activeren op het moment dat zij interne motivatie ervaren. Zij hebben zelf invloed op de programma’s die zij gebruiken. Het expansie proces van de kinderen kan daarmee moeiteloos aansluiten op bijvoorbeeld veranderingen die er in de wereld zijn op gebied van innovatie.

 • We werken met vijf expansierichtingen en twee niveaus. Het kind zelf en de begeleiders bepalen hoe deze expansielijn vorm en inhoud krijgt in de tijd. In hun persoonlijke expansieplan worden de doelen beschreven.

Expansierichtingen: uniek van de Kids Academy

 

We hebben als platform gekozen voor 5 expansie richtingen van waaruit de kinderen kunnen expanderen, leren en groeien. Deze creatieve en open manier van kijken naar doelen die zij formuleren, helpt hen dicht bij zichzelf en hun eigen verlangen te blijven. Voor de kinderen worden in de Kids Academy eenvoudige symbolische termen gebruikt voor deze expansie richtingen.

Uil

Wijsheid en cognitieve vaardigheden

Regenboog

Creativiteit, kunst en cultuur

Vlinder paard

Communicatie van/met het lichaam en anderen

Zonneboom

Verbinding met de natuur en buiten zijn

Robot

Techniek, innovatie en Informatie Technologie

Samenwerking begeleiders en ouders/verzorgers

 

 

Begeleiders en ouders/verzorgers laten samen de kinderen ervaren wat veiligheid is, hoe vertrouwen voelt en hoe het is om in verbinding te staan met zichzelf, andere mensen, de omgeving, de natuur, etc.

Om dit voor de kinderen makkelijker te maken, wordt van ouders/verzorgers gevraagd wakkere aandacht te hebben voor hun eigen invloed op hun kind(eren).

​Hoeveel vertrouwen ervaar je zelf? Wat kun je doen of laten om je kind(eren) vol vertrouwen te laten ervaren, leren en expanderen? Sta je open om hierin mee te bewegen met je kind en om tegelijkertijd je eigen grenzen aan te nemen?

Er wordt gezamenlijk veel aandacht gegeven aan het creëren van verbinding in de groep zodat een gezinsgevoel ontstaat. Om dat familiegevoel te versterken zijn er verschillende leeftijden binnen een vestiging en alleen vaardigheden worden gekoppeld aan hun wens tot groei, los van een groepsindeling.

Van begeleiders wordt gevraagd om, naar hun beste kunnen, ontspannen in hun lijf te zijn en zich af te stemmen op hun eigen hoge vibratie. Regelmatig wordt supervisie en intervisie gepland ten behoeve van het eigen proces van de begeleiders en hun unieke relatie met de principes van liefde, vrede, overvloed, eenheid en de wet van de aantrekkingskracht.

Wij (ouders en begeleiders) creëren samen de bedding voor de kinderen om in contact te komen en/of te blijven met hun eigen essentie. Om deze open bedding te kunnen bieden is onze eigen ontwikkelingsweg en bewustwording.

 

Dit nodigt ons uit om:

 

 • te zien dat het spel en gedrag van het kind vaak een spiegel is voor wat er in onszelf leeft.

 • wakker te blijven in het herkennen van onze eigen twijfels of angsten, onze oude overtuigingen die we hebben meegekregen van huis uit.

 • onze vastliggende patronen zoveel als mogelijk bij ons zelf te houden en minder te projecteren op het kind.

 • Kunnen we ons zelf daarnaast begrenzen wanneer wij ons niet zo fijn voelen en even minder van onszelf houden? “Ook al voel ik me niet fijn nu, jij mag je eigen weg kiezen en je wel fijn voelen”.

 • onze eigen muren en/of onze onbegrensdheid te herkennen waarmee het kind meer vrijheid kan ervaren om het eigen pad te volgen en authentiek te blijven.

 

Ieder in het platform mag zich goed voelen, mag zelfliefde ervaren. Wat deze setting bijzonder maakt, is dat we elkaar onderling steunen op de momenten dat we daar uitdagingen in ervaren. We zoeken telkens naar een versie waarin iedereen binnen het platform (kind, ouder en begeleider) los kan laten om te reageren op een ander alsof het een persoon uit zijn/haar geschiedenis was.

Begeleiders staan in elke situatie achter het kind, wanneer het gaat om eventuele spiegeling ten opzichte van de ouders.

 

Door congruent te communiceren (verbaal en non-verbaal) en de intentie te hebben onze vibratie te verhogen, is er een vrije liefdevolle ruimte voor de kinderen.

Door vrijheid in ons zelf te zoeken en bereid te zijn, een eigen ontwikkelingsweg aan te gaan, ervaart het kind de ruimte om zelf te kiezen en dit verbindend te communiceren.

Door te herkennen wat de (onbewuste) invloed is van het gezin van herkomst op het handelen en de keuzes van de kinderen, kunnen we steeds weer vanuit het “nieuwe nu” in relatie zijn. Door ons zelf en elkaar te herinneren dat we telkens weer vrij kunnen kiezen voor een realiteit waarin we licht en liefde ervaren, kan kind, ouder en begeleider steeds meer zijn/haar unieke trilling op aarde manifesteren en daarmee de aarde dienen.

© Copyright Bliss Vibration Kids Academy

Privacybeleid

Contact

Adres thuisbasis

Twaalfmorgenstraat 49

Den Bosch