top of page
 • Hoe zal de overgang zijn naar het voortgezet onderwijs? Als je kiest voor deze, voor veel mensen nieuwe vorm van scholing en je kind daar tot aan de leeftijd van groep 8 met veel plezier aan heeft deelgenomen, hoe is dan de overgang naar het voortgezet onderwijs?"
  Kinderen komen zodanig krachtig uit de eerste 8 jaar dat zij geen moeite gaan ervaren om de weide wereld in te stappen, welke vorm van scholing of werkomgeving ze ook tegen gaan komen. Doordat kinderen op de Kids Academy continu in openheid het verschil tussen tekort en overvloed mogen ontmoeten met zo min mogelijk waarde oordeel daarover, kunnen zij vrij kiezen in welke settings zij zelf tekort of overvloed willen ervaren en alles wat daar tussenin te ervaren is. (voor eventuele verdere uitleg zie de vraag: “Op welke manier worden kinderen gestimuleerd?”) Zij krijgen daar de hele basisschooltijd feedback op en ervaren wat de consequenties zijn van keuzes. Daardoor wordt het voor kinderen makkelijk om te schakelen en flexibel te zijn, ook in een omgeving die mogelijk nog vanuit tekort functioneert, met behoud van eigen overvloed in gedachten en vibraties. Natuurlijk wordt vanuit de Kids Academy ondersteuning geboden aan de kinderen en hun ouders om deze overgang te begeleiden. Daarnaast is er een duidelijke intentie om binnen een paar jaar voortgezet onderwijs binnen de Kids Academy te bieden, waardoor er een mogelijkheid zou ontstaan voor ouders en kinderen die hetzelfde soort onderwijs willen blijven behouden.
 • Hoe ziet een onderwijs week eruit?
  Een gemiddelde week van 4,5 dag ziet er als volgt uit: 1 dag natuur op een van onze vaste samenwerkende buitenlocaties of bv een dagje aan zee 1 dag cultuur museum/schoolreisje/werkbezoek 1,5 dag wisselende invulling Per periode variëren de dagen met de wisselende invulling, waarbij elke periode gemiddeld 2 maanden duurt (namelijk van reguliere schoolvakantie tot schoolvakantie). Vast ingredient op deze dagen is natuurlijk veel buiten zijn De activiteiten die op dit soort dagen ingezet worden: -veel variatie in creatief bezig zijn -specifieke overdracht door een bepaalde expert -taal -rekenen -geschiedenis -aardrijkskunde -natuur/wetenschap -Engels Deze variatie wordt beïnvloed door de zelf gestelde doelen van de kinderen en co-creaties van begeleiders en ouders.
 • Hoe is de dagindeling? (Ons kind heeft nu structuur nodig binnen het reguliere onderwijs)
  De vraag is of dat ook een sterke behoefte is wanneer kinderen lekker in vel zitten en vrijheid ervaren. Wanneer kinderen vrijheid ervaren in hoe zij zich mogen gedragen binnen kaders, is de behoefte aan structuur vaak minder groot. (bijvoorbeeld naar het museum gaan, daar hoeven kinderen zich niet stil en als robotten te gedragen, maar wel met respect voor de kunst/omgangsregels die daar gelden en daar zal telkens een kader in gegeven worden). Daarnaast ervaren ze dat het zijn in de natuur ander gedrag met zich meebrengt dan in het museum of op werkbezoek. Kinderen mogen bij ons natuurlijk ook veel bewegen, bijvoorbeeld als zij een oefening op de tablet aan het doen zijn zodat de propriocepsis/het bewegingsgevoel van binnen in het lichaam ervaren kan worden. Elke dag heeft een kader waarin begonnen wordt met het uitspreken van ieders intentie en ook in de afronding wordt dit standaard geëvalueerd. Verder wordt er wel met tijdsblokken voor de begeleiders gewerkt waarin kinderen kunnen schakelen naar een andere bezigheid als ze dat willen (bijvoorbeeld de laatste 3 kwartier voordat ze opgehaald worden kunnen ze kiezen of ze een laatste nieuwe activiteit willen doen of dat zij hetgeen ze aan het doen zijn nog willen blijven doen). Daarnaast geeft de manier van met elkaar omgaan kader. Het uitgangspunt voor de begeleiders is, om zo goed als mogelijk in hun lijf te zijn, zo ontspannen als dat kan, zodat het veilig voelt voor de kinderen. Dit is ook een belangrijk punt tijdens de intervisie en supervisie begeleiding van de begeleiders.
 • Hanteert de school schoolvakanties?
  Ja, er is gekozen om aan te sluiten bij reguliere vakanties zodat zij tegelijk vrij zijn met andere kinderen uit de wijk. Zeker om samen met eventuele broers/zussen die op een anders school zitten, maar ook vriendjes/vriendinnetjes uit de buurt vakantie te kunnen hebben. Maatschappelijke integratie is belangrijk vinden wij, dus is dat een mooie manier om met de rest van de maatschappij mee te kunnen bewegen. Belangrijk bijkomend voordeel is dat je daarnaast als gezin ook buiten de geplande vakanties weg kunt naar bv het buitenland. Met een goede motivatie op welke manier het kind zich verder kan ontwikkelen tijdens een reis en duidelijke afspraken in hoe het kind gevolgd kan blijven worden in die periode is dit financiële voordeel prettig, zeker ook voor ondernemers die met hun werkzaamheden gebonden zijn aan de vakantietijden.
 • Op welke manier worden kinderen gestimuleerd?
  Stimulering gebeurt al door de variatie in omgevingen en door de verschillende en goede begeleiding. Het handelen en denken vanuit overvloed in plaats van tekort en de wet van de aantrekkingskracht zijn leidend in de begeleiding. Hieronder een filmpje voor een uiteenzetting van grondlegger Jesse Turpijn-van Tuijl Uniek van de Kids Academy: Er zijn 5 expansie richtingen die de inspiratie vormen voor de verschillende activiteiten. Deze worden in een persoonlijke leerlijn verwerkt om verder te expanderen en om het stimuleren veelzijdig te maken. Voor het kind worden in de Kids Academy eenvoudige symbolische termen gebruikt voor deze expansierichtingen. - Een uil voor wijsheid en cognitieve vaardigheden - Een regenboog voor creativiteit, kunst en cultuur - Een vlinder voor communicatie van/met het lichaam en beweging - Een `zonneboom` voor verbinding met de natuur en buiten zijn - Een robot voor techniek, innovatie en Informatie Technologie
 • Waarin onderscheidt deze school zich?
  Het in overvloed denken en handelen is leidend, ook in de kwaliteit van de begeleiding. Daarnaast leren de kinderen dat hun vibratie het allerbelangrijkst is; hoe zij zich voelen bepaalt wat zij aantrekken. Dit wordt dagelijks geëvalueerd. De Kids Academy heeft in plaats van een eigen gebouw een samenwerking met meerdere locaties in de omgeving. De ervaringen van de kinderen worden telkens op een andere wijze gestimuleerd door in verschillende omgevingen te zijn, zoals een landgoed, natuurtuin en kinderboerderij. In het wekelijkse activiteitenschema staat tenminste een cultuurdag gepland met een museumbezoek, culturele en werkgerelateerde belevenissen. De kinderen zijn elke dag veel buiten en er is een vaste natuurdag. Er zijn maximaal 15 leerlingen per vestiging, waardoor er een familiegevoel te ervaren is. Er is persoonlijke aandacht en begeleiding op maat. De doelen en het ontwikkeltempo worden coachend bepaald, op basis van het innerlijke kompas (expansieplan). Ouders worden in het geheel sterk meegenomen in wat de kinderen meekrijgen. Ook zij krijgen tools aangereikt om zelf meer in overvloed te kunnen handelen en worden in ieder geval gestimuleerd om openheid te creëren naar de denkwijzen van hun kind. Er wordt gekeken naar het opgroeien van ieder van ons als een reis, een reis door verschillende landen. Tussen die landen zitten ook de landen waarvan de onderwijsinspectie graag wil dat het kind naartoe is geweest en we onderkennen dat daar leuke bestemmingen tussenzitten en dat het jammer zou zijn als kinderen die reisbestemming niet zouden zien, wanneer zij het idee hebben dat het niet leuk zou zijn. Dus alle bestemmingen worden met plezier aangereikt (ook taal, rekenen en de zaakvakken dus).
 • Hoe worden de begeleiders geselecteerd?
  Zij worden met name gekozen op de mogelijkheid tot het kunnen denken en handelen vanuit overvloed. Daarnaast is het belangrijk dat zij duidelijk kunnen zijn naar de kinderen over de thema’s waarbij zijzelf nog moeite hebben om in overvloed te denken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen voelen, ervaren, horen en/of weten dat zij hun overvloed vibratie mogen blijven ervaren, ook al is dat bij de begeleider niet zo. Dit is ons inziens een fantastische voorbereiding voor de kinderen voor hoe het vaak in de dagelijkse praktijk zal gaan.
 • Hebben de kinderen een vaste leerkracht?
  Er zijn meerdere begeleiders, zodat ieder vanuit eigen passie kan zijn met de kinderen. Doordat de groepen klein zijn, biedt dat een goed overzicht en is de mogelijkheid tot samenwerken groot.
 • Hoe wordt het rekenen en taal onderwijs vormgegeven in hogere groepen?
  Het uitgangspunt is dat kinderen met hun ontwikkeling daar zijn waar ze op dat moment zijn. Van belang is dat de Kids Academy niet uitgaat van een indeling in klassen en leeftijd. Hun interesses en passies zijn leidend en elk kind wordt op zijn/haar eigen niveau gestimuleerd. Er worden verschillende methoden voor rekenen en taal ingezet, altijd afhankelijk van voorkeuren van het kind. Bliss-tijd is de belangrijkste basis voor de lestijd/de cognitieve lessen, omdat wij uitgaan van de aanname dat kinderen zeer effectief en efficiënt kunnen leren, wanneer zij zich fijn voelen en plezier hebben.
 • Hoe is het vervoer geregeld?
  Als er een gastouder aanwezig is bij de vestiging en je maakt daar als ouder gebruik van, dan zal de gastouder de kinderen naar de locatie van die dag brengen. Anders breng je als ouder je kind zelf naar de locatie van die dag, zoals opgenomen in een vooraf toegestuurd schema. Voor het vervoer naar een museum dat met de auto wordt bezocht, worden ouders gevraagd om mee te rijden. Hiervoor is een vervoersregeling beschreven waarin gedragsregels staan en welke autoverzekering we daarvoor vragen en aanraden. Bij andere musea wordt het uitje compleet gemaakt door met de trein te gaan.
 • Wanneer opent de school andere vestigingen dan Den Bosch?
  Dit is afhankelijk van co-creaties: als er in andere regio’s mensen zijn die resonantie voelen om daar te starten en daar energie, tijd en financiële middelen in willen stoppen, kan dat zeer snel gaan. Belangrijk is in ieder geval mooie, fijne samenwerkende buitenlocaties te manifesteren. De rest van de structuur ligt er. We voorzien zeker ook uitbreiding naar het buitenland.
 • Wat is het verschil met de vrije school?
  Vanuit meerdere invalshoeken is er begeleiding. Dit zorgt voor afwisseling in de begeleiding en de begeleiders kunnen ieder voor zich hun eigen passie delen. Er is een multidisciplinaire aanpak en er wordt gewerkt met kleine groepen waardoor ook de samenwerking tussen de begeleiders goed te overzien is. Op een vrije school wordt voornamelijk klassikaal gewerkt en krijgen kinderen meerdere jaren achter elkaar dezelfde leerkracht. Daarnaast gebruiken we bij de Kids Academy vaker computers en tablets tijdens cognitieve lessen aangezien dit bij deze tijd hoort en veel beroepen waar kinderen zich in kunnen gaan bewegen hebben die technologie als vast onderdeel in zich.
 • Hoeveel kost dit onderwijs voor mijn kind?
  De Kids Academy is opgezet als een niet bekostigde school om een echt vernieuwende versie van begeleiding voor je kind te kunnen bieden. Dit betekent dat de Kids Academy geen subsidie krijgt van de overheid, echter wel meer vrijheid om de schooldagen in te vullen op onze eigen innovatieve manier. De onderwijsinspectie kijkt of de opzet van een particuliere school de gestelde kerndoelen van het primair onderwijs ondersteunt. Daarvoor volgen we het kind met behulp van een ‘plan-do-check-act’ cyclus. De financiele continuiteit binnen het platform dragen we als ouders/verzorgers gezamenlijk. Zie verdere informatie op de praktijk pagina
 • Wat doen jullie eigenlijk op de natuurdagen?
  Op de natuurdagen kunnen kinderen zich verbinden met de natuur (het grotere geheel) en daardoor met hun eigen natuur. Vragen: Wie ben jij, waar klopt jouw hart sneller van, wat maakt jou blij? Krachtig en verbonden voelen met en in zich zelf. In verbinding met de natuur. De ervaring van de seizoenen in de natuur is ook een metafoor voor de verschillende stemmingen die je in jezelf kunt ervaren. Dat wat je buiten leert en tegenkomt, wordt doorgezet naar andere leermomenten op andere dagen. Alles vormt een geheel; leerkrachten en begeleiders stemmen met elkaar af over de ontdekkingen van het kind ook in relatie tot de individuele doelen. Verhalen over de/onze natuur kunnen ingang bieden naar het talige en andersom kunnen kinderen feitjes opzoeken en beschrijven over hun ontdekkingen. Insteek buiten is te kijken waar het kind naartoe beweegt.
 • Kan ons kind eerst wennen bij jullie?
  Ja zeker. Nadat jullie als ouders informatie hebben verzameld en we jullie vragen hebben beantwoord, willen we dat het kind en de vaste begeleiders kennismaken met elkaar, ervaring opdoen voordat het kind mogelijk wordt ingeschreven als leerling. Hier kun je over de gang van zaken lezen.
 • Wat voor effect hebben de verschillende locaties op de kinderen, m.n. de jongere en/of hooggevoelige?"
  Kinderen worden vooral positief geïnspireerd door de verschillende terugkerende locaties en de mensen die ze daar ontmoeten. Wij geloven dat het gevoel van basisveiligheid belangrijk is voor een kind om zich goed te voelen. Dat werkt ook gunstig op het omgaan met eventuele hooggevoeligheid. Dit gevoel van veiligheid ervaart een kind vooral door de aanwezigheid van een wakkere begeleider, niet zozeer door een vast schoolgebouw. Door de kleine groep met familiegevoel, veel aandacht voor hoe je je voelt en begeleiders die zich zelf goed kennen, ervaart een kind eerder veiligheid en vertrouwen. De vrije ruimte en dichtbij de natuur zijn, met de locaties geven de kinderen daarnaast een "thuisgevoel" zoals zij met hun ouders ervaren. Om de belasting voor de jongste kinderen te verkleinen, adviseren wij op de cultuurdagen een aangepast programma.
 • Hoe hebben de huidige ouders de keuze gemaakt om hun kind in te schrijven? (Ik vind het namelijk spannend om een keuze te maken die anders is dan van het grootste deel van mijn omgeving)
  Door telkens wakker te blijven in het herkennen van hun eigen twijfels of angsten, hun oude overtuigingen die zij hebben meegekregen van huis uit. En dat zoveel als mogelijk bij zichzelf te houden en minder te projecteren op hun kind. Binnen de Kids Academy geven we veel ruimte aan de dynamiek tussen kinderen, met ouders en begeleiders. Om nog meer vanuit het steeds weer “nieuwe nu” in communicatie te kunnen zijn met elkaar. En daarnaast blijven ze achter hun keuze staan door vooral te ervaren dat we elkaar als platform steunen onderling op de momenten dat we uitdagingen ervaren
 • Is de Bliss Vibration Kids Academy passend voor elk kind?
  Het is vooral de vraag of het passend is voor elke ouder: kun en wil je als ouder telkens weer zoeken naar het bieden van vertrouwen aan je kind? Om dat te kunnen is het belangrijk telkens in de spiegel te willen kijken die je kind je biedt. Hoeveel vrijheid heeft je kind gehad tot nu toe om echt zichzelf te zijn? In welke mate heb je als ouder al de intentie gehad om naar oude, vastgeroeste overtuigingen van je zelf te kijken? Dat bepaalt namelijk hoe makkelijk het is voor je kind om op zijn/haar eigen manier in het leven te mogen staan en ook in welke mate hij/zij vertrouwen In zichzelf houdt. Vertrouwen dat hij/zij zelf weet wat het wil en daarnaast zich vrij laat inspireren door fijne mensen om zich heen. Vertrouwen dat je kind van zelf zal leren, zal groeien, zal expanderen, als je daarin vertrouwen biedt.

Veelgestelde vragen

Kids Academy Atom Break.png
bottom of page