top of page

Bliss kids

 

Bliss-kinderen hebben een heldere verbinding met hun hoge vibratie en bronenergie. Met deze hoge trilling mag alles er zijn

vanuit lichtheid. Bliss-kinderen maken de weg van liefdesenergie vrij voor ons, als generatie na de nieuwetijdskinderen.

Alles en iedereen vibreert op een bepaalde unieke trilling. Alle gedachten en bijbehorende emoties hebben invloed op die trilling.

Bliss kinderen laten jou in de praktijk een bevestigende en/of uitdagende spiegel zien in relatie tot deze diepe waarheid dat liefdesenergie altijd aanwezig is.

Wat is mooier voor kinderen dan te leren hoe hun weg te vinden door het leven met hun innerlijke kompas, in plaats van met wat hen wordt verteld. Dat zij ervaringen aangeboden krijgen om zich te blijven herinneren hoe groot hun eigen wijsheid en liefde is. Zodat die liefde en wijsheid nog verder kan expanderen. Dat zij zich fijn mogen voelen en ervaringen kunnen opdoen, los van een (onbewust) gewenste uitkomst van een ander. Dat zij de keuzevrijheid blijven behouden in wat zij denken en voelen; dat er geen fouten zijn maar ervaringen om van daaruit weer te groeien. Dat zij hun enthousiasme mogen blijven volgen en daarbij gestimuleerd worden om moeiteloos te kunnen creëren en manifesteren. Dat zij hun informatie kunnen delen en dat zij samen kunnen innoveren.

Binnen het Bliss Vibration platform is het essentieel dat kinderen ervaring opdoen in het kunnen aantrekken van een leven vol van moeiteloosheid, plezier, passie en Bliss. Dat zij gelijktijdig daaraan hun eigen essentie en eigen thema’s volledig kunnen accepteren. 

"happy kids, happy planet"

Zij mogen helemaal oké zijn met hun eigen unieke trilling, hun eigen manier van zijn; zij mogen vertrouwen op overvloed, vertrouwen in wat altijd aanwezig is:

LICHT, MOEITELOOS, FLOW, VERBINDING, LIEFDE, CREATIEKRACHT, VRIJHEID, VERTROUWEN en EIGEN WIJSHEID

 

 

Deze waarden zijn voor ons de kernwaarden; ze verbinden ons met het hart; ze zijn vooral gevend en in relatie inspirerend en voedend.

 

Onze kernwaarden zijn voor ons de basis ingrediënten van een overheerlijke biologische tomatengroentesoep die we graag elke dag eten. Als we een aantal van deze ingrediënten weg zouden laten, kan het bijvoorbeeld ook een lekkere tomatensoep zijn, echter wij gaan alleen voor die overheerlijk biologische tomatengroentesoep. We trekken graag mensen aan die van precies dezelfde ingrediënten kunnen genieten.

 

Waarden en kwaliteiten (ingrediënten) die daarnaast ook veel aandacht hebben binnen het platform: moeiteloosheid, openheid, plezier, basisveiligheid, vrije keuze, verantwoordelijkheid, autonomie, authenticiteit, zelfacceptatie, zelfliefde, passie, spelen, creatief, natuur, innerlijke kracht, intrinsieke motivatie, zelfreflectie, begrenzing, samenwerking en inspiratie.

Deze waarden, belangen en kwaliteiten vergroten en openen de mogelijkheid dat we de kernwaarden, die gegeven zijn, ervaren en waarnemen. Daarnaast vloeien zij ook als vanzelf uit de kernwaarden.

De kinderen krijgen elke dag, elk moment, de kans om aanwezig te zijn vanuit deze waarden. Ze worden erin gezien, maar ook gestimuleerd. Hierdoor wordt het gemakkelijker om aanwezig te zijn vanuit onze kernwaarden.

We hebben een diepe intentie om met Bliss Vibration een platform te zijn waar alle betrokkenen de kernwaarden kunnen ervaren en expliciet kunnen leven en leren in relatie met zichzelf en anderen. Hiervoor is van belang dat onze vrouwelijke en mannelijke energie vrij kan stromen, dat er meer balans is in het vrouwelijke en mannelijke. Dat bijbehorende kwaliteiten vrij ingezet kunnen worden: zoals bijvoorbeeld het belang van het voelen van gewaarwordingen en kunnen zijn bij wat je voelt (voor het vrouwelijke) en je focus op een resultaat kunnen houden (voor het mannelijke). Het maatschappelijke systeem - met daarbinnen het reguliere schoolsysteem - heeft meer aandacht gegeven aan het mannelijke. Wij geloven dat het vrouwelijke een zeer belangrijke factor is voor kids. Ook om elk beroep te kunnen uitoefenen dat nog gaat ontstaan in de toekomst.

Om dat te ondersteunen onderschrijven wij een aantal basiswijsheden. Deze wijsheden maken transparant wat de essentie van onszelf en het bestaan is.

Alles is met alles verbonden en alles is energie. Alles is één.

Energie drukt zich uit in verschillende energieniveaus.

Hogere en lagere vibraties zijn alleen vibraties, zonder waarde oordeel.

Energie die je uitzendt trekt gelijke energie aan.

We komen op aarde met een unieke intentie.

Kinderen ontwikkelen in een natuurlijke expansie door ervaringen.

Kids Academy Atom Break.png
Kids Academy Atom Break.png
bottom of page