top of page

Wisselende locaties en begeleiders

 

In de dagelijkse praktijk zijn de kinderen, in plaats van in een eigen vast gebouw, iedere dag op een andere locatie actief. Sommige locaties bezoeken ze wekelijks, andere zo af en toe.

De natuur, musea, praktijklokalen, het ouderlijk huis (als de ruimte daarvoor geschikt is), bedrijven, ateliers, de stadsbieb zijn enkele voorbeelden waar de kinderen ervaringen kunnen opdoen, hun creativiteit kunnen uiten en ontdekkend kunnen leren.

Natuurlocaties zoals Landgoed Bleijendijk in Vught, atelier ruimte in ‘t Heem en de Oosterhoeve bij de Oosterplas in Den Bosch zijn regelmatig terug kerende locaties. Op deze plekken zijn we heel welkom en de kinderen vertoeven er graag!

zoals in een masterclass over het brein werd verteld door hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder:

"elke dag nieuwe dingen meemaken creëert in je hersenen extra banen ten behoeve van intrinsieke motivaties"

De weekindeling

 

De kinderen zijn vier dagen per week actief binnen het platform volgens de volgende dag en weekindeling.

10.00 – 15.00 uur

10.00 – 15.00 uur

10.00 – 12.30 uur

10.00 – 15.00

elke 3 weken tot 17.00/18.00 uur

Vrij

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

(cultuur/uitjes dag)

Vrijdag

Dagen                                

Kids Academy

Er is bewust gekozen voor een latere starttijd in de ochtend, zodat kinderen (en hun ouders) in een ontspannen lichaam de schooldag kunnen beginnen. Voor die kinderen waarvan beide ouders vroeg in de ochtend starten met hun werk, bemiddelen we graag met een gastouder die een visie heeft die aansluit bij de Kids Academy.

Planning van de locaties en activiteiten

De planning en eventueel de daaraan geplande activiteiten is steeds gekoppeld aan een periode tussen twee schoolvakanties. Deze planning wordt vooraf gecommuniceerd met de ouders/verzorgers.

In de wekelijkse planning staat tenminste een uitjesdag gepland met bv een museumbezoek, culturele en werk gerelateerde belevenissen.
De kinderen zijn elke dag veel buiten en er is een wekelijkse natuurdag.

Bij de activiteiten is er sprake van vaste week- en dagritmes en terugkerende rituelen die stabiliteit en structuur aanbrengen waardoor kinderen zich kunnen ontspannen. Omdat kinderen weten wat er gebeurt kunnen zij zich veilig voelen en in vertrouwen zijn met dat wat er is en nog gaat komen.

Veiligheid, vertrouwen en verbinding

De begeleiders bieden ieder op hun eigen manier veiligheid en door de verschillende personen leren de kinderen daarnaast ontspannen om te gaan met de diverse mogelijkheden en uitdagingen die daarmee verbonden zijn. Blijven verbinden met verschillende passies en mogelijkheden in een setting waar elke persoon steeds vanuit dezelfde kernwaarden naar het kind kijkt. Regelmatig zijn er meerdere begeleiders aanwezig. Er is veel aandacht om veiligheid, vertrouwen en verbinding te kunnen blijven ervaren in relatie met de begeleiders en andere kinderen. Hiervoor maken we telkens de herinnering wakker dat ieder kan vertrouwen in hun eigen wijsheid en liefde en zich vooral goed mag voelen. Hoe blijven we teruggaan naar compassie? We creëren consequent openheid en ruimte om te kijken naar ons zelf en de ander, naar de feitelijke waarneming en de gevoelens, naar de behoeften en verlangens die daarbij horen. In de onwaarschijnlijke situatie dat gedrag plaatsvindt, dat tegen de kernwaarden van de Kids Academy ingaat, is er een vertrouwenspersoon vanuit de Kids Adviesraad waarvan elke betrokkene jaarlijks de contactgegevens van krijgt via de praktische informatie. In deze adviesraad nemen daarnaast diverse ervaren adviseurs plaats met ieder zijn eigen specialiteit ten aanzien van de maatschappij.

Expansie- en voortgangsgesprekken

Naast het bijhouden van een logboek voor begeleiders onderling, wordt er tenminste eenmaal per kwartaal een expansie gesprek gehouden. Tijdens een expansie gesprek bespreekt een begeleider met de kinderen welke weg er de komende periode wordt in geslagen en wat de kinderen graag zouden willen bereiken. Zo zijn de kinderen bewust van hun eigen leerproces. Hiervandaan wordt een expansie plan gemaakt. De kinderen creëren gaandeweg zelf hun eigen portfolio; hun eigen “Kids Academy map”. En daarnaast maken zij samen met een begeleider hun reisverhaal, welke souvenirs nemen zij mee uit alle plekken waar zij zijn geweest tijdens schooltijd?
De kinderen maken met behulp van de begeleiders contact met hun eigen doelen, waardoor hun interne motivatie vergroot wordt en zij leren om zichzelf, hun doelen en de weg daar naartoe te analyseren. De kinderen krijgen inzicht in hun passies, hun tijdsinzet, hun doorzettingsvermogen en discipline, alsook in de effecten van hun attitude en keuzes.

Met regelmaat hebben we daarnaast voortgangsgesprekken met ouders. Daarin bespreken we hoe ieder zich voelt, wat de ervaringen zijn, of het kind iets als patroon terug laat zien dat een spiegel is voor (een van) de ouders en ook hoe de expansie verloopt in de meerdere expansierichtingen. Ook is er ruimte om naar het reisverhaal te kijken samen wanneer het kind ook aansluit bij het gesprek. Ook hierin kiezen de kinderen zelf. De Kids Academy mappen worden op momenten door het jaar heen gedeeld met de ouders en op klasbord delen we zeer regelmatig foto’s en filmpjes van de dag, zodat ouders de activiteiten van dichtbij volgen. Doordat het platform gericht is op het familiegevoel, heb je als ouder de kans om je kind van heel dichtbij te blijven zien en het toch de ruimte te geven voor eigen proces

De Bliss Vibration Kids Academy is een van de beste investeringen die je kunt doen als liefhebbende wakkere ouder in een mooie en succesvolle toekomst van je kind(eren).

Happy kids, happy planet!

bottom of page