top of page
22C5F6DC-125C-4484-B5F5-324B7CAE367D.jpe

Happy kids, Happy planet

Kids Academy Atom Break.png

Als je “Happy kids” en “Happy People” vraagt over wat zij doen en hoe ze dat doen, dan krijg je een antwoord als; “Ik weet het niet, het gaat vanzelf, moeiteloos. Ik was in een Flow”.

De “Flowstaat” en het gevoel van “Bliss” daaraan gekoppeld is een optimale menselijke staat, er is een “op mogen gaan” in het proces en in de reis die het leven is. Ontspannen in wat het leven je brengt en vanuit lichtheid je verhouden tot de uitdagingen die je tegenkomt. Vanuit deze gedeelde passie ondersteunen we kinderen en ouders op hun pad naar helemaal oké zijn met zichzelf.
 

Een kind in flow is open en ervaart samenhang met al het andere leven hier op aarde. Flow is als een golf in beweging, stromend tussen jou en je omgeving. In het hier en nu waarbij levensenergie vrij stroomt.

Je kind spreekt helder en ziet er vitaal uit. Hij wordt simpelweg ook makkelijk blij van anderen. Flow geeft moeiteloos een grote hoeveelheid aan mogelijkheden. Omdat je kind een probleem vanuit een hogere trilling benadert, ontstaan oplossingen vanzelf.

 

Wij (ouders en begeleiders) creëren samen de bedding voor de kinderen om in contact te komen en/of te blijven met hun eigen essentie. Om deze open bedding te kunnen bieden is onze eigen ontwikkelingsweg en bewustwording.

 

Dit nodigt ons uit om:

 

  • te zien dat het spel en gedrag van het kind vaak een spiegel is voor wat er in onszelf leeft.

  • wakker te blijven in het herkennen van onze eigen twijfels of angsten, onze oude overtuigingen die we hebben meegekregen van huis uit.

  • onze vastliggende patronen zoveel als mogelijk bij ons zelf te houden en minder te projecteren op het kind.

  • Kunnen we ons zelf daarnaast begrenzen wanneer wij ons niet zo fijn voelen en even minder van onszelf houden? “Ook al voel ik me niet fijn nu, jij mag je eigen weg kiezen en je wel fijn voelen”.

  • onze eigen muren en/of onze onbegrensdheid te herkennen waarmee het kind meer vrijheid kan ervaren om het eigen pad te volgen en authentiek te blijven.

 

Ieder in het platform mag zich goed voelen, mag zelfliefde ervaren. Wat deze setting bijzonder maakt, is dat we elkaar onderling steunen op de momenten dat we daar uitdagingen in ervaren. We zoeken telkens naar een versie waarin iedereen binnen het platform (kind, ouder en begeleider) los kan laten om te reageren op een ander alsof het een persoon uit zijn/haar geschiedenis was.

Begeleiders staan in elke situatie achter het kind, wanneer het gaat om eventuele spiegeling ten opzichte van de ouders.

 

Door congruent te communiceren (verbaal en non-verbaal) en de intentie te hebben onze vibratie te verhogen, is er een vrije liefdevolle ruimte voor de kinderen.

Door vrijheid in ons zelf te zoeken en bereid te zijn, een eigen ontwikkelingsweg aan te gaan, ervaart het kind de ruimte om zelf te kiezen en dit verbindend te communiceren.

Door te herkennen wat de (onbewuste) invloed is van het gezin van herkomst op het handelen en de keuzes van de kinderen, kunnen we steeds weer vanuit het “nieuwe nu” in relatie zijn. Door ons zelf en elkaar te herinneren dat we telkens weer vrij kunnen kiezen voor een realiteit waarin we licht en liefde ervaren, kan kind, ouder en begeleider steeds meer zijn/haar unieke trilling op aarde manifesteren en daarmee de aarde dienen.

Ook voor Happy people 

Kids Academy Atom Break.png

Onze visie op het leven

Kids Academy Atom Break.png

We leven in de overgang van het industriële, informatietijdperk naar het transformatietijdperk. Oude of vaste collectieve overtuigingen en het in oorzaak - gevolg denken (lineair), voldoen niet meer om de grote uitdagingen aan te gaan waarvoor we staan.

In het transformatietijdperk gaat het om sprongsgewijs evolueren. Het gaat om nieuwe denkwijzen en visies. Die ontstaan vanuit een andere manier van denken met verbinding, verbeelding en emotionele intelligentie. Het gaat om creatieve samenwerking in een wereld vol mogelijkheden, het gaat om co-creëren.

 

Hierbij passend is een platform voor zelfeducatie en gezamenlijke transformatie. Hier ontstaan nieuwe dingen door anders te gaan denken en leven. Binnen dit nieuwe tijdperk willen wij als platform meer ruimte bieden aan onze hart kwaliteiten. Aan het voelen ten aanzien van het denken, dat in het oude tijdperk veel aandacht heeft gekregen. Door ons hart een grotere rol te geven, verwerken we informatie meer moeiteloos. We zijn meer in verbinding met onszelf, anderen en de natuur.

 

Het Bliss Vibration platform biedt een voedende, inspirerende plek aan met het volste vertrouwen in de kinderen van nu en de toekomst. Zodat zij zichzelf kunnen ervaren vanuit hun werkelijke Zijn. Dat zij hun unieke uitingsvorm kunnen laten zien en neerzetten op aarde vanuit een onvoorwaardelijk gevoel er te mogen zijn.

Dat zij zich van daaruit kunnen uitdrukken in de wereld en daarmee een duurzame relatie hebben met zichzelf, de ander en de aarde. Dat zij op hun eigen unieke wijze het leven ontdekken, kunnen opgroeien en expanderen.

 

Naar mate er meer kinderen, ouders en begeleiders zich verbinden aan het Bliss Vibration platform en invulling geven aan onze kernwaarden, ontstaat er meer Flow en Bliss in relatie met de nieuwe aarde en een versnelling in de ontwikkeling van elke betrokkene, waarbij we ons zelf en een ander kunnen dienen vanuit liefde.

 

Op reis: van veranderen naar transformeren!

bottom of page